Menu Search
Construction Hotline: 03333 234372
North East Wales: 03333 235900
Colwyn Bay: 01492 517602
Bangor: 01248 671477
Search

Swyddog Ymholiadau Dwyieithog

Location:
Wales - Gwynedd
26 Apr 2021
Vacancy Type:
Permanent - Full time
Job Description
Gwnewch y gorau o’ch sgiliau cyfathrebu a gwasanaeth cwsmer, mewn swydd a fydd yn cynnig cyfle i chi ennill profiad mewn sector newydd, a’r gallu i weithio gartref. Cymerwch ran mewn sefydliad uchelgeisiol sy’n gweithio tuag at wneud gwahaniaeth i fywydau pobl!

Fel Swyddog Ymholiadau Dwyieithog, byddwch yn:

Rhannu gwybodaeth a chyngor drwy amryw o gyfryngau, gan gynnwys gwasanaethau ffôn a gwe
Darparu systemau gwasanaeth cwsmer dwyieithog ar gyfer sefydliadau ledled Cymru a’r DU
Brif pwynt cyswllt i bob ymholiad
Yn gyfrifol am ddyletswyddau derbynfa a gweinyddol hefyd 
Delio â chwynion neu broblemau a allai godi 

Er mwyn cael eich ystyried i fod yn Swyddog Ymholiadau Dwyieithog, rhaid cael:

Sgiliau gweinyddol a TG da, gan gynnwys pecynnau Microsoft Office
Profiad o weithio mewn swydd gwasanaethau cwsmer 
Y gallu i ddelio â lefel uchel o alwadau ffôn
Y gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg 
Y gallu i weithio o dan bwysedd, gweithio i derfynau amser, a sgiliau trefnu amser da

Mae hon yn swydd barhaol, sy’n cynnig cyfleoedd i weithio yn rhan- neu’n llawn-amser, a rhaid bod yn hyblyg gan i batrymau sifftiau cynnwys nosweithiau a phenwythnosau. Am hyn oll, byddech yn derbyn cyflog rhwng £17,000 a £18,000 yn ddibynnol ar eich profiad, hawl gwyliau blynyddol da, pensiwn cwmni yn ogystal â buddion eraill.

Mae gofynion y rôl yn golygu gweithio gartref ar hyn o bryd, a byddwch yn derbyn yr holl offer TG perthnasol, er y byddwch yn symud yn ôl i’r swyddfa ar ôl COVID.

Os ydych chi’n unigolyn brwdfrydig, ac yn ffynnu mewn rôl sydd â’r cwsmer wrth ei galon, yna byddem wrth ein boddau siarad â chi heddiw!

Mae Supertemps Limited yn gweithredu ar ran ein cleient fel asiantaeth gyflogi.