Menu Search
Construction Hotline: 03333 234372
North East Wales: 03333 235900
Colwyn Bay: 01492 517602
Bangor: 01248 671477
Search

Cynghorydd Cwsmer

Location:
Wales - Conwy
Salary:
£18,098 per annum plus company benefits
22 Apr 2021
Vacancy Type:
Permanent - Full time
Job Description

Mae cyfle newydd wedi codi ar gyfer weithiwr proffesiynol brwdfrydig, sydd â phrofiad o wasanaeth cwsmeriaid, i ymuno â sefydliad a chefnogi’r awdurdod, ei defnyddwyr gwasanaethau a’i gwsmeriaid.

Bydd dyletswyddau’r Cynghorydd Cwsmer yn cynnwys:

 • Bod yn gyswllt cyntaf i holl gwsmeriaid sydd angen cymorth a chyngor am gartrefu
 • Ymateb i anghenion cartrefu neu ofynion ailgartrefu, ymholiadau a chwynion
 • Cynnig ystod o opsiynau cartrefu prydlon, cyngor sy'n benodol gymwys i’r unigolyn, a chyfeirio’r cwsmer i wasanaethau eraill
 • Gweinyddu ceisiadau a chefnogi cwsmeriaid trwy gydol y broses
 • Cefnogi gweithredoedd gweinyddol gyffredinol, gan gynnwys monitro, diweddaru a chynnal cofnodion, neu gynorthwyo cyfathrebu amserol (gyda llythyrau, ymgyrchoedd postio ayyb)
 • Cynorthwyo cydweithwyr ar draws y gwasanaeth i ddarparu gwybodaeth ac ymateb i ymholiadau ac achosion cymhleth gan gymorth allanol

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd Cynghorydd Cwsmer, rhaid cael:

 • Profiad blaenorol o weithio yn uniongyrchol â chwsmeriaid yn y maes tai a chartrefu
 • Y gallu i gyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg (hanfodol); Cymraeg iaith gyntaf yn ddelfrydol
 • Dealltwriaeth a phrofiad o arferion swyddfa
 • Sgiliau TG da, gan gynnwys defnyddio Microsoft Office
 • Y gallu i weithio yn annibynnol ac ar eich liwt eich hun, gan wneud penderfyniadau cyfrifol a rhesymol
 • Llygad craff am fanylion, a’r gallu i fewnbynnu data yn gywir
 • Sgiliau rhyngbersonol da, er mwyn ymdrin yn broffesiynol, bwyllog a sensitif â chwsmeriaid sy’n profi trafferthion
 • Sgiliau trefnu, cynllunio a blaenoriaethu

Mae hon yn swydd barhaol a llawn-amser, am 37 awr yr wythnos, gyda chyflog o £18,098 y flwyddyn, ynghyd â buddion sy’n cynnwys gofal iechyd ac amryw o gynlluniau pensiwn. Byddai’r rôl fel arfer yn cael ei lleoli yn swyddfeydd y cwmni, ond oherwydd yr amgylchiadau presennol, galluogir gweithio o bell.

Os ydych chi'n unigolyn uchelgeisiol sy’n chwilio am yr her nesaf, byddem wrth ein boddau i glywed gennych heddiw!

Mae Supertemps Limited yn gweithredu ar ran ein cleient fel asiantaeth gyflogi.