Menu Search
Construction Hotline: 03333 234372
North East Wales: 03333 235900
Colwyn Bay: 01492 517602
Bangor: 01248 671477
Search

Cynorthwyydd Cyfrifon Cymraeg Rhugl

Location:
Wales - Gwynedd
Salary:
£9.00 - £11.00 per hour plus holiday pay
18 Mar 2021
Vacancy Type:
Temporary - Part Time
Job Description

Ydych chi’n awyddus i ddefnyddio'ch sgiliau cyfrifo a phrofiad gwasanaeth cwsmeriaid mewn rôl ran-amser newydd a chyffrous? Mae cyfle gwych wedi codi i Gynorthwyydd Cyfrifon profiadol a hyderus i weithio mewn swyddfa brysur.

Mewn lleoliad yng nghanol dref Caernarfon, yn edrych dros y Fenai â'r castell yn y cefndir, byddwch yn ymuno â'r tîm fel y pwynt cyswllt cychwynnol i gleientiaid, i’w cynorthwyo gydag ymholiadau.

Fel Cynorthwyydd Cyfrifon Rhugl Cymraeg byddwch yn gyfrifol am:

 • Gweinyddiaeth gyffredinol a dyletswyddau swyddfa, gan gynnwys ateb y ffôn a chroesawu cleientiaid
 • Paratoi cyfrifon
 • Paratoi cysoniadau banc a chysoniadau eraill
 • Llyfrifeg/cadw cyfrifon
 • Mewnbynnu data, gan ddefnyddio taenlenni Excel a meddalwedd cyfrifo SAGE
 • Cysylltu â chleientiaid dros y ffôn ac wyneb yn wyneb i drafod ymholiadau
 • Trefnu apwyntiadau

Rydym yn awyddus i glywed gennych, neu i weld eich CV, os oes gennych y canlynol:

 • Profiad blaenorol gyda SAGE Payroll
 • Sgiliau TG cryf, gyda dealltwriaeth dda o Microsoft Office, yn arbennig Excel
 • Profiad o weithio gyda TAW
 • Y gallu i flaenoriaethu a gweithio'n effeithiol ar eich pen eich hun, neu fel rhan o dîm
 • Agwedd brwdfrydig a phositif at waith
 • Y gallu i weithio dan bwysau, ar eich liwt eich hun, i gwrdd â therfynau amser tynn
 • Y gallu i fewnbynnu data ar systemau cyfrifiadurol yn gyflym ac yn gywir
 • Mae profiad o weithio o fewn amgylchedd cyflogres, gyda phrofiad o brosesu trafodion cyflogres, yn ddymunol
 • Mae'r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol

Swydd ran-amser, dros dro yw hon, i weithio am 1 neu 2 ddiwrnod yr wythnos am gyfnod cychwynnol o 4 wythnos, gyda'r posibilrwydd o estyniad, gan gynnig tâl rhwng £9 i £11 yr awr (yn ddibynnol ar brofiad). Yr oriau gwaith yw 9yb - 5.30yh o ddydd Llun i ddydd Gwener, gydag egwyl o awr am ginio.

Os yw hyn oll yn swnio fel y swydd i chi, gwnewch gais heddiw!

 

Mae Supertemps Limited yn gweithredu ar ran ein cleient fel busnes cyflogaeth.