Menu Search
Construction Hotline: 03333 234372
North East Wales: 03333 235900
Colwyn Bay: 01492 517602
Bangor: 01248 671477
Search

Uwch Weinyddwr / Cyfieithydd Cymraeg Rhugl

Location:
United Kingdom
Salary:
£14 yr awr, ynghyd â thâl gwyliau
Date Posted:
06 Mar 2020
Vacancy Type:
Temporary - Full Time
Job Description
Ar hyn o bryd, mae un o’r sefydliadau ymchwil gwyddonol ac amgylcheddol annibynnol, dielw, a mwyaf blaenllaw yn y byd, yn chwilio am Uwch Weinyddwr / Cyfieithydd sy’n rhugl yn y Gymraeg (ysgrifenedig a llafar). Mae hwn yn gyfle unigryw i weithio mewn amgylchedd swyddfa fodern ac agored fel rhan o’r tîm rheoli rhaglenni.  
 

Rydym yn chwilio am Uwch Weinyddwr / Cyfieithydd Cymraeg Rhugl tra medrus a brwd, sydd â llygad hynod graff am fanylion, er mwyn cefnogi’r swyddfa rheoli rhaglenni. Bydd ein hymgeisydd delfrydol yn awdurdod ar Microsoft Office ac yn arbenigwr iaith Gymraeg sy’n weithiwr manwl a chynhyrchiol, gan allu cydbwyso creu gwaith o safon gydag allbwn toreithiog. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ddigon addasadwy i olygu dogfennau, darllen a threulio gwybodaeth yn gyflym, a gwneud pynciau cymhleth yn gymwys a hygyrch i amryw o gynulleidfaoedd Cymraeg a Saesneg.

Bydd dyletswyddi’r Uwch Weinyddwr / Cyfieithydd Cymraeg Rhugl yn cynnwys:

 • Golygu dogfennau Word gyda fformatio technegol i safon uchel dros ben, gramadeg a defnydd o iaith gywir; gwneud golygiadau yn Gymraeg a Saesneg; cymharu a phrawf-ddarllen yn y ddwy iaith.
 • Cyfieithu ysgrifenedig (Cymraeg i Saesneg, a Saesneg i Gymraeg).
 • Paratoi at gyfarfodydd: gwahoddiadau, amserlen/agenda, ac unrhyw waith papur cysylltiedig ychwanegol yn ôl yr angen.
 • Cymryd cofnodion cyfarfodydd, a gwaith dilynol wedi cyfarfodydd.
 • Cynnal a chadw dogfennau prosiectau, (e.e. adroddiadau cynnydd, adolygiadau cyllid, log cyfathrebu, ayyb), gan gadw mewn cysylltiad â staff gwyddonol a staff prosiectau eraill, er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cyflwyno’n brydlon.
 • Cyhoeddi dogfennau mewnol penodol yn wythnosol, a chylchlythyr rhaglenni mewnol yn fisol.
 • Gweithgareddau cynorthwyol cyffredinol, gan gynnwys dyletswyddi gweinyddol arferol o ddydd i ddydd.

Bydd gan yr Uwch Weinyddwr / Cyfieithydd Cymraeg Rugl ddelfrydol y sgiliau a phrofiad canlynol:

 • Profiad blaenorol o fewn uwch-swydd weinyddol.
 • Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn Saesneg (ysgrifenedig ac ar lafar).
 • Y gallu a pharodrwydd i gyfieithu dogfennau ysgrifenedig o’r Saesneg i’r Gymraeg, ac i’r gwrthwyneb.
 • Sgiliau rhagorol gyda Microsoft Windows 10 a Microsoft Office, gan gynnwys Word, Excel a PowerPoint.
 • Profiad o gymryd cofnodion cyfarfodydd, creu a chymryd nodiadau a chofnodi gweithredoedd a phenderfyniadau.
 • Hyder gyda rhifyddeg, gyda sgiliau trefnu a rheolaeth dda o amser.
 • Trin gwybodaeth gyfrinachol/gweithio i ganllawiau diogelwch data prosiectau penodol.
 • Sgiliau ysgrifennu rhagorol, y gallu i brawf-ddarllen yn effeithiol, a llygad craff am fanylion.
 • Hyblygrwydd a pharodrwydd i dderbyn amrywiaeth o dasgau a dyletswyddi ac, yn achlysurol, argaeledd i weithio y tu hwnt i oriau swyddfa gyffredin.
 • Brwdfrydedd dros ddysgu sgiliau a thechnegau newydd.

Am hyn oll byddwch yn derbyn cyflog cystadleuol o £14 yr awr, ynghyd â thâl gwyliau, a’r cyfle i weithio’n llawn-amser am 2-3 mis mewn sefydliad blaenllaw sy’n wirioneddol wych.

Os yw hyn yn swnio’n union fel y cyfle rydych wedi bod yn chwilio amdano, ewch amdani a gwnewch gais heddiw!

Mae Supertemps Limited yn gweithredu ar ran ein cleient fel asiantaeth gyflogi.

This is an advertisement for a fluent Welsh Senior Administrator/Translator for which the ability to speak Welsh and English is essential.